Het project

Het project

Door de ouder wordende populatie en verbeterende chirurgische technieken komen steeds meer kwetsbare patiënten in aanmerking voor grote operaties. Dit biedt kansen, maar het neemt ook risico’s met zich mee. Complicaties na een operatie komen helaas regelmatig voor. Zeker bij de patiënten met een verminderde gezondheid. Het goede nieuws is dat het risico op complicaties goed voorspeld kan worden en mensen in veel gevallen maatregelen kunnen nemen om de risico’s te verminderen.

‘Beter-voorbereid’ is een smartphone applicatie die het risico op complicaties in kaart brengt en beoogt mensen optimaal te ondersteunen bij het nemen van de juiste maatregelen in de voorbereiding op de operatie. De applicatie adviseert mensen in de aanloop naar de operatie over bewegen, voeding, alcoholgebruik en stoppen met roken.

Tussen november 2018 en maart 2019 hebben Amsterdam UMC, locatie VUmc en UMC Utrecht een pilot naar de bruikbaarheid van de app uitgevoerd. Naar aanleiding van de resultaten hiervan worden in 2019 verbeteringen doorgevoerd in de procedures van het onderzoek en de inhoud van de app. Vervolgens start begin 2020 in vier ziekenhuizen een groot onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de applicatie. Dit onderzoek vindt plaats in beide locaties van het Amsterdam UMC, UMC Utrecht en het Dijklander ziekenhuis, locatie Hoorn. In onderstaande video vertellen 2 deelnemers aan de pilot over hun ervaringen met de Beter Voorbereid app.

Het onderzoek wordt gefinancierd vanuit een innovatiesubsidie van Amsterdam UMC (2018) en een RAAK-MKB subsidie (2018 – 2021).