Consortium

Consortium

Het project Beter Voorbereid wordt uitgevoerd door de HU in nauwe samenwerking met het UMC Utrecht en het Amsterdam UMC, locatie VUmc. Daarnaast wordt er samengewerkt met de Hogeschool van Amsterdam, verschillende MKB-partners, brancheorganisaties en medisch specialisten.

miriam-consorti_35613832