Duurzame implementatie

Duurzame implementatie

Gisteren (21 januari) was de digitale valorisatiebijeenkomst van het Project Beter Voorbereid. Met een diverse groep betrokkenen en deskundigen hebben we van gedachte gewisseld over duurzame implementatie van de Beter Voorbereid App.

De resultaten van de pilot en de geleerde lessen daaruit werden gepresenteerd door Miriam van der Velde. Een groep studenten van Business & Information Management van de Hogeschool Utrecht presenteerden 4 scenario’s voor duurzame implementatie die zij hebben uitgewerkt als opdracht voor hun minor (onder begeleiding van Anand Sheombar). Edwin Geleijn presenteerde daarna een mogelijke invulling van 1 van deze scenario’s.

Met de aanwezigen werd vervolgens gebrainstormd en gediscussieerd over de mogelijkheden en onmogelijkheden van deze scenario’s.

Deze bijeenkomst heeft weer voldoende input opgeleverd voor de projectgroep om mee verder te gaan. Tijdens de volgende valorisatiebijeenkomst gaan we ons richten op de netwerkvorming en de samenwerking tussen 1e en 2e lijn.